Coaching

Individueel coach-traject (zakelijk):

Dit traject bestaat in de basis uit 8 coachsessies van gemiddeld 1,5 uur, en wordt als geheel ingekocht. Het traject wordt altijd voorafgegaan door een uitgebreid intakegesprek (zie hieronder)

Het traject kan uiteraard, indien nodig, verlengd worden. Dit zal altijd in onderling overleg gebeuren.

Een coachsessie duurt ca. 90 minuten. Een gesprek kan plaatsvinden op onze bedrijfslocatie in Carbon6 in Heerlen, maar een gesprek kan ook gecombineerd worden met een wandeling in de natuur. Een thuisbezoek bij de klant is ook mogelijk.

Individueel coach-traject (particulier):

Bij een particulier coachtraject wordt per sessie een factuur gestuurd. Het aantal gesprekken hangt af van de vorderingen van de klant en zal steeds in onderling overleg plaatsvinden

______________________________________________________________________

Uitgebreid Intake Gesprek

Tijdens dit gesprek van ca. 2 uur wordt uitleg gegeven over de onderwerpen die aan bod komen bij het mechanisme dat zorgt voor innerlijke balans. Ook wordt vastgesteld of er een goede vertrouwensbasis is tussen coach en deelnemer. Tevens wordt er een meting (middels een vragenlijst) gedaan. De coach kan op basis van deze intake een inschatting maken hoeveel coachsessies ingezet zouden moeten worden, om de klant, indien nodig, in balans te krijgen.

______________________________________________________________________

Workshop – Balans InZicht

Je zou niet eerst een burn-out moeten krijgen (of dreigen te krijgen) om inzicht te willen hebben in het systeem dat zorgt voor innerlijke balans. Als je weet hoe het werkt, ga je er vanzelf beter in sturen en is de kans kleiner om vast te lopen.

Via de workshop ‘Balans InZicht’  kunnen we je dit inzicht verschaffen.

Organisaties kunnen veel baat hebben bij leidinggevenden en medewerkers die dit inzicht hebben. Zij trekken (eerder) aan de bel omdat ze de signalen (h)erkennen.

Mensen die beter in hun vel zitten zijn minder vaak ziek, zijn productiever etc. Dat rendeert dus!

Naast uitleg over de verschillende functies (denken, gevoel, onderbewustzijn, strategieën) en hun onderling verband, zorgen enkele bewustzijnsoefeningen voor een gevarieerde workshop die op één dagdeel (ca. 2 / 2,5 uur) gegeven wordt. Onze “Quick Balance Test” (korte vragenlijst met ruwe balansindicatie) kan op verzoek deel uitmaken van de workshop.

Per workshop geldt een maximum van  8 deelnemers.

______________________________________________________________________