Werkgever

Ik bied oplossingen voor de volgende situaties:

  • Mijn werknemer wordt ontslagen (outplacement)
  • Mijn werknemer voelt zich niet meer op zijn plek (loopbaan)
  • Mijn werknemer is langdurig ziek (re-integratie)
  1. Mijn werknemer wordt ontslagen (outplacement)

Noodgedwongen afscheid nemen van een werknemer is vaak een pijnlijke zaak. Wil jij je werknemer dan iets extra’s meegeven? Of zit je in je maag met de afspraken in het sociaal plan? In zo een situatie is tempo geboden. Je werknemer heeft snel een nieuwe baan nodig, passend bij zijn opleiding, werkervaring en capaciteiten. Dit dossier neem ik graag van je over. Ik combineer fijngevoeligheid over het verlies van de huidige functie met doelgerichtheid in het vinden van een nieuwe baan. Samen vinden we de weg naar een nieuwe toekomst.

  1. Mijn werknemer voelt zich niet meer op zijn plek (loopbaanadvies)

Je werknemer is niet meer gelukkig in zijn huidige functie en loopt vast. Voor jou als werkgever betekent dit verlies aan energie op de werkvloer en dus aan loonkosten. Deze problemen kan ik voor je oplossen. Mijn motto hierbij is duurzaamheid: ik pak het probleem bij de wortel aan. Je werknemer maakt hierdoor gefundeerde keuzes. Ik klaar de hele klus: daarna help ik bij het vinden van een passend beroep, de juiste baan of een nieuwe baan.

  1. Mijn werknemer is langdurig ziek (re-integratie)
Als werkgever ben je samen met je werknemer verantwoordelijk voor re-integratie als hij ziek is. De wet Verbetering Poortwachter (WvP)  beschrijft de rechten en plichten van beide partijen. Het re-integratieproces kent 3 fases:

–        Spoor 1: terugkeer binnen de eigen organisatie, in eerste instantie in de oude functie (1e ziektejaar)

–        Spoor 2: als je werknemer binnen 1 jaar niet is gere-integreerd binnen de eigen organisatie, ben je als werkgever verplicht hem te helpen bij het vinden van een passende functie bij een nieuwe werkgever (tussen 1e en 2e ziektejaar).

–        Spoor 3: als je werknemer na 2 jaar geen nieuwe werkgever heeft gevonden en als je je als werkgever niet geheel verzekerd hebt tegen de gevolgen hiervan voor jou, blijf je nog 10 jaar voor hem financieel verantwoordelijk. Deze schadelast kun je aanzienlijk verlagen door hulp te bieden bij het vinden van een nieuwe werkgever (tussen 2e en 12e ziektejaar).

Haalbaarheidsonderzoek: oriëntatie op spoor 2

Voordat je na het eerste ziektejaar overstapt naar spoor 2, wil je inzicht of die investering wel rendeert. Een “haalbaarheidsonderzoek” geeft je dit: het maakt de kans op passend werk transparant. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van een persoonlijk gesprek en diverse tests. De resultaten koppel ik aan de huidige arbeidsmarkt en de belastbaarheid, zoals die is vastgesteld door de Arbo-deskundige en bedrijfsarts. Je ontvangt een uitgebreid rapport met een analyse en advies.

Spoor 2

Als werkgever ben je vrij het re-integratietraject spoor 2 zelf uit te voeren. Het lastige is dat het UWV eisen stelt aan die uitvoering. Als je onvoldoende voldoet aan de verplichting, riskeer je een sanctie. Deze zorg neem ik je graag uit handen. Ik garandeer een professioneel traject: voor je werknemer de kortste weg naar een toekomst buiten jouw organisatie, voor jou de garantie dat je voldoet aan je verplichting.

 Spoor 3

Als na 2 jaar re-integratie nog niet is gelukt, kan jou dat als werkgever duur komen te staan. Tenzij je je eigen risico hebt afgekocht, ben je 10 jaar na ontslag nog voor hem verantwoordelijk. Een hoge kostenpost, waar niets tegenover staat. Om deze lasten te beperken, is het raadzaam je (ex-)werknemer te laten begeleiden naar werk. Ik heb vaker succesvol met dit bijltje gehakt. Het is mijn kracht mensen te motiveren en te denken in mogelijkheden.