Zakelijk

Workshop – Balans InZicht

Je zou niet eerst een burn-out moeten krijgen (of dreigen te krijgen) om inzicht te willen hebben in het systeem dat zorgt voor innerlijke balans. Als je weet hoe het werkt, ga je er vanzelf beter in sturen en is de kans kleiner om vast te lopen.

Via de workshop ‘Balans InZicht’  kunnen we je dit inzicht verschaffen.

Organisaties kunnen veel baat hebben bij leidinggevenden en medewerkers die dit inzicht hebben. Zij trekken (eerder) aan de bel omdat ze de signalen (h)erkennen.

Mensen die beter in hun vel zitten zijn minder vaak ziek, zijn productiever etc. Dat rendeert dus!

Naast uitleg over de verschillende functies (denken, gevoel, onderbewustzijn, strategieën) en hun onderling verband, zorgen enkele bewustzijnsoefeningen voor een gevarieerde workshop die op één dagdeel (ca. 2 / 2,5 uur) gegeven wordt. Onze “Quick Balance Test” (korte vragenlijst met ruwe balansindicatie) kan op verzoek deel uitmaken van de workshop.

Per workshop geldt een maximum van  8 deelnemers.

______________________________________________________________________

Quick Balance Test.

Deze test bestaat uit een korte vragenlijst, op grond waarvan wij een indicatie kunnen geven omtrent de mate van balans / onbalans.

Deze test kan (binnenkort) via de website ingevuld (c.q. aangevraagd) worden.

______________________________________________________________________

Uitgebreid Intake Gesprek

Tijdens dit gesprek van ca. 2 uur wordt uitleg gegeven over de onderwerpen die aan bod komen bij het mechanisme dat zorgt voor innerlijke balans. Ook wordt vastgesteld of er een goede vertrouwensbasis is tussen coach en deelnemer. Tevens wordt er een meting (middels een vragenlijst) gedaan. De coach kan op basis van deze intake een inschatting maken hoeveel coachsessies ingezet zouden moeten worden, om de klant, indien nodig, in balans te krijgen.

______________________________________________________________________

Individueel coach-traject:

Balans InZicht

Dit traject kan samengesteld worden in sessieblokken van 5 of 8 coachsessies. Een combinatie van 8 en 5 wordt het meest gevraagd. Indien nodig kan een blok van 5 sessies toegevoegd worden.

______________________________________________________________________